[Thực Phẩm Chữa Bệnh] - Giá trị của trái Dừa
[Thực Phẩm Chữa Bệnh] - Giá trị của trái Dừa
Cùng với hình ảnh hàng dừa xanh gần gũi, quen thuộc, trái dừa từ lâu đã trở thành một loại trái đa dụng, chế phẩm từ dừa cơm dừa có mặt trong rất nhiều món ăn truyền thống trên khắp thế giới. Ngoài ra, có thể tận dụng mọi bộ phận từ lá đến thân dừa để phục vụ đời sống...Cây dừa, tên khoa học là...