[Thực Phẩm Chức Năng] - Thực phẩm chức năng: Phân loại và quản lý
[Thực Phẩm Chức Năng] - Thực phẩm chức năng: Phân loại và quản lý
Thực phẩm chức năng đang được các chuyên gia đánh giá là một xu thế dinh dưỡng của thế kỷ 21, đáp ứng một phần quan trọng về nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe con người trong cuộc sống hiện đại. Hiện nay, người ta phân loại thực phẩm chức năng tùy theo bản chất, tác dụng hoặc nguồn gốc... PHÂN LOẠI...