Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động - Quảng cáo google

Thứ Ba, 02/02/2016, 13:37 GMT+7

Cũng giống như chiến dịch AdWords trên máy tính để bàn, chiến dịch di động sử dụng đặt giá thầu và nhắm mục tiêu để xác định vị trí và thời điểm quảng cáo của bạn hiển thị. Đôi khi một lần nhấp mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn nếu lần nhấp này đến từ một thiết bị di động, tại một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ những vị trí cụ thể. Bằng cách đặt điều chỉnh giá thầu, bạn có thể tăng hoặc giảm giá thầu để kiểm soát nhiều hơn thời điểm và vị trí mà quảng cáo của mình được hiển thị.

Cách thiết lập giá thầu trên thiết bị di động

  1. Từ tab ‘Chiến dịch’, hãy nhấp vào ‘Phân đoạn’ và chọn ‘Thiết bị’.
  2. Chọn những chiến dịch có đủ dữ liệu cho kết quả nhất quán (90 ngày và hơn 20 chuyển đổi trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn).
  3. Tìm tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính để bàn và tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động bằng cách sử dụng cột ‘Tổng số chuyển đổi ước tính’.
  4. Chia tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo Google trên thiết bị di động cho tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính để bàn - 1

Hãy nhớ, dưới đây là công thức tính giá thầu trên thiết bị di động: giá thầu trên thiết bị di động = (tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động / tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính để bàn) - 1

Đọc thêm về điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động và cách thiết lập giá thầu trên thiết bị di động.

Nguồn: https://quangcaogoogle.muabannhanh.com/dieu-chinh-gia-thau-tren-thiet-bi-di-dong/6

Tags: google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động, giá thầu trên thiết bị di động, giá trên thiết bị di động, quảng cáo trên thiết bị di động
Iwrs.org.vn / Bài viết hữu ích
Tags: google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động, giá thầu trên thiết bị di động, giá trên thiết bị di động, quảng cáo trên thiết bị di động
Iwrs.org.vn / Bài viết hữu ích

Mua Bán Nhanh